top of page

INSCRICIÓN PARA ASISTIR OU PARTICIPAR

Os asistentes ao congreso poderán inscribirse aquí. Os doutorandos que desexen presentar unha comunicación deberán inscribirse aquí, enchendo os apartados adicionais corresponentes e subindo un arquivo cun resumo de 300 palabras aproximadamente.

Time & Location

A determinar

Consello da Cultura Galega,Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña, España

About the event

A inscrición é gratuíta.

O número de prazas é limitado (70 asistentes).

As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

Entregarase diploma acreditativo de asistencia ao congreso.

Para obter o diploma é preciso asistir ao 75 % do congreso.

URL do congreso

Share this event

bottom of page