top of page

Marta Mariño Mexuto

Investigadora postdoctoral Margarita Salas de la USC

 

mmarinom@gmail.com

Tel. 881 811 000

Marta Mariño Mexuto é graduada en Estudos Clásicos pola Universidade de Valladolid. Realizou un Mestrado en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría da Literatura e Literatura Comparada na Universidade de Salamanca e un Mestrado en Formación de Profesorado na Universidade da Coruña. Defendeu recentemente a súa tese de doutoramento A reescritura do mito na novelística de materia clásica de Álvaro Cunqueiro na Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente desfruta dunha axuda post-doutoral Margarita Salas, que lle permite investigar no seo do grupo ILLA. Entre as súas publicacións máis recentes, pódense salientar «From “wife of my bosom” to “female thing”: E. A. Poe’s Ligeia and Roger Corman’s The Tomb of Ligeia» (2020) e «Los tópicos femeninos en la novela Un hombre que se parecía a Orestes, de Álvaro Cunqueiro» (2020).

 

Marta Mariño Mexuto_.jpg
bottom of page